Kérdése van az Önnek legjobb szőnyegről?
+36 30 446 8952


Így fektesse, így rakja le

 1. Padlószőnyeg lerakása könnyen, gyorsan.
 2. Parketta, laminált padló lerakása könnyen, gyorsan.

1. Padlószőnyeg lerakása, fektetése könnyen, gyorsan

Munka részletes leírása ragasztott padlószőnyeg esetén

Valamennyi padlószőnyeg céljából gyártott termék leragasztható. Ragasztásra különösen alkalmasak a textilhátoldalú tűzött és tűnemezelt szőnyegek. Nehezebben ragaszthatók az egyes szőtt szőnyegtípusok, amelyek hátoldala erősen bordázott.

Lakószobákban, szállodákban, nagyobb forgalmú előadótermekben, irodákban, üzletekben, áruházakban alkalmazzák.

Különösen nagy igénybevételt jelent a szőnyegrögzítés szempontjából a gördülő igénybevétel, amelyet például a görgős irodabútorok, szervizkocsik jelentenek.

A ragasztott padlószőnyegnél a szőnyeg teljes felületén le van ragasztva a padlóhoz. Tehát lényegében ugyanolyan, mint a többi tekercsben szállított padlóburkoló anyag: linóleum, gumi, PVC rögzítése. A munkát szabásterv alapján végezzük. A helyiséget a helyszínen mérjük fel. Külön ellenőrizni kell a derékszöget. Szemmel egészen kis eltérések nem vehetők észre, de néhány cm-es elszabás, ami ebből adódhat, csúnya hibát okoz.

A különböző hátoldalú szőnyegekhez más-más típusú ragasztók szükségesek:

A padlószőnyeg készítésének menete

A szabásztervnek megfelelően a szőnyegdarabokat a helyükre terítik. A hosszirányú illesztéseknél a szőnyegszélek 1-3cm átfedéssel kerülnek egymásra. Az átfedés mértéke attól függ, milyen módon kell a varratot elkészíteni. Tűzött vagy szőtt szőnyegeknél, ahol a csomók sora mentén varratvágó késsel egyenes láncirányú vágást lehet készíteni, elég 1cm.

Tűnemezelt szőnyegeknél, ahol a PVC burkolólemezhez hasonlóan acélvonalzó mellett egy vágással kell átvágni mind a két szőnyeget, 3 cm.

Kiterítés után univerzálkéssel kiszabják a sarkokat, a beépített szekrények, ajtótokok stb. helyét, majd visszagöngyölik azt a szőnyeget, ahol a ragasztó felkenését megkezdik.

Általában kisebb helyiségekben, amelyeknek alaprajza téglalap vagy olyan trapéz, amelyben derékszögek is vannak, az egyik fal mentén jó kezdeni. Kisebbnek azt a helyiségméretet nevezzük, amelynél a szőnyeg keresztirányban mért mérete két, legfeljebb három szőnyegszélesség méretnél kisebb. Nagyobb helyiség burkolásánál, tehát ahol több, mint 2 vagy 3 tekercset kell ragasztani, a középső rész lesz az első ragasztandó szőnyeg, majd ettől jobbra balra a falak felé haladva készül a többi.

A ragasztót fogas kenőlappal kenik fel. Ha a munka közben a szőnyegen valamilyen szennyeződés keletkezett, azt ki kell tisztítani. A foltra szál esetleg minta szerint illesztett darabot acélvonalzóval és éles pengével átvágnak, és a két egybevágó darabot kicserélik. A vágási szél lekalapálásával a foltozást nem lehet észrevenni.

Önnek kérdései vannak?
Bátran tegye fel nekünk, és örömmel válaszolunk Önnek!

Munka részletes leírása feszített padlószőnyeg esetén

Feszítésre alkalmasak a szőtt szőnyegek, valamint azok a tűzött szőnyegek, amelynek csak vékony hátbevonatuk van. Nem feszíthetők a nagyon silány minőségű termékek, valamint azok, amelyeknek hátoldalán vastag gumi, PVC bevonat vagy műanyaghab van.

Lakószobákban, szállodaszobákban, reprezentatív irodákban és szállodák összejöveteli vagy tárgyalószobáiban, éttermekben alkalmazzák.

A feszített padlószőnyeg lényege, hogy a szobanagyságúra szabott és varratokkal összeállított szőnyeget egy puha alátétre fektetve, megfeszített állapotban a falak mentén rögzítik.

A gazdaságos anyagfelhasználás érdekében még a munka megkezdése előtt olyan szabástervet kell készíteni, amelyből látható, hogy

A szabásterv egy léptékhelyes vázlat, amely tartalmazza a burkolandó helyiség tényleges méreteit és minden olyan csatlakozó szerkezet és tárgy helyét, amely a padló készítése szempontjából jelentős lehet (beépített bútor, ajtó a nyílási iránnyal, radiátor stb.)

A helyiség méreteit a helyszínen ellenőrizni kell. Gyakori épülethiba, hogy a derékszögek (szobasarkok) nem pontosak. A téglalap alaprajzú szoba méreteit tehát ne csak annak szélességi és hosszúsági méreteivel ellenőrizzük le, hanem mérjük meg az átlóját is, és számítással ellenőrizzük a derékszöget. A vázlat elkészültével a szőnyeg szélességi méretének ismeretében leggazdaságosabban megtervezhetők a toldások helyei. A szabásterv mellékleteként a tervben szereplő és megszámozott szőnyegdarabokról jegyzék (konszignáció) készül. Az egyes szőnyegdarabok mérete a beépítési méretnél nagyobb legyen. Varratoknál 2-3 cm-t, a falak mentén 5 cm-t kell ráhagyni. A szabásterv és konszignáció együtt jó ellenőrzést nyújt a gazdaságos és biztonságos munkához.

A padlószőnyeg szögezése

A padlószőnyeg feszítés egyik legrégebbi módja. Akkor végezhető, ha az aljzat fapadló. A puha alátét, amely a legtöbb esetben nemez, de külföldi gyakorlat szerint lehet parafa vagy gumihab, úgy terítik le, hogy a falak mentén 5-6cm széles sáv szabadon maradjon. A szőnyeget úgy szabják le, és úgy varrják vagy ragasztják össze, hogy a végleges padlóméretnél minden oldalon kb. 5cm-rel nagyobb legyen. A szobában a puha alátétre ráterítik a szőnyeget, amelynek széleit visszahajtják. Így a szabadon maradt kerületi sávban a dupla szőnyeget a csomók között 3-5cm-ként 20mm-es szögekkel rejtett szögezéssel, miközben a szőnyeget körbe-körbe a falak felé erős húzással kissé megfeszítik.

A szögsort utólag székléccel vagy lábazati léccel le is takarhatják.

Ez a módszer öntött aljzat (esztrich) esetén is alkalmazható, ha az szögezhető vagy a készítés előtt a falak mentén 5-6cm széles keményfa léceket helyeztek el. Természetesen ez utóbbi esetben gondosan kell eljárni, hogy az elhelyezett léc és az esztrich egy szintben legyen.

Szögezés nélküli feszítés

Ekkor a padlószőnyeget ragasztással erősítik le. A szobanagyságúra összeszabott és varrott szőnyeget a falak mentén 30 cm-es sávban visszahajtják és kétoldalas, neoprénes ragasztóval az aljzatot és a szőnyeg hátoldalát 15-20 cm széles sávban lekenik.

Az oldószer elpárolgása után (kb. 10-20 perc múlva) a szőnyegszéleket helyére hajtják, miközben kézi erővel a szőnyeget meghúzva megfeszítik. Az ilyen ragasztott feszítési módszernél puha alátétet csak úgy lehet a szőnyeg alá lefektetni, hogy annak széleit egészen vékonyra elkalapálják, és az a falaktól 20-25 cm-re kezdődik. Alkalmazásánál nem szerencsés az alátét vastagságával egyenlő szintkülönbség.

Szöges feszítőlécekre való feszítés

A legkorszerűbb fektetési mód, amelyet ma világszerte alkalmaznak. A segédanyagok  közt már ismertetett szöges feszítőlécet körben a szobában a falak mentén le kell rögzíteni. Ez történhet szögezéssel vagy ragasztással. Egyenes falak mentén sík aljzatra a 4 láb hosszú léceket egymáshoz bütüsen kell elhelyezni, de ha a fal íves, vagy a fal és a padló metszésvonal nem egyenes, a szöges feszítőlécet akár 10-15 cm hosszúra is fel lehet vágni, és a falat e darabokból poligon szerűen kell követni. A lécnek a faltól való távolsága a szőnyeg vastagságának függvénye. A fal és a léc közötti hézag a szőnyegvastagság kétharmada legyen.

A szöges feszítőlécek által behatárolt tükröt az alátéttel töltik ki. Az alátét leggyakrabban nemez. Vastagsága 4-5 mm, azaz a szöges feszítőléc vastagságával egyenlő. Hogy a feszítés és később a használat során a nemez el ne csússzék, pontonként vagy sávonként leragasztják műgyantával vagy diszperziós ragasztóval.

A nemezt - úgy, mint a szőnyeget - az ablakokkal szemben kell teríteni, tehát az illesztési hézagok legyenek párhuzamosak a fő fénysugarak irányával.

A szabás a szabásztervben megtervezett szőnyegdarabok méretre vágása. Megosztott munkaszervezés esetén a szabász, kisebb munkán a padlószőnyeg készítője egyezteti a szabástervet és a szőnyegjegyzéket (konszignációt) a helyszínnel.

Ha a szőnyeget már szabásterv alapján rendelték meg, akkor a raktárban lévő anyagot ennek figyelembevételével szállítják a szabászműhelybe vagy a munkahelyre. A leszabott darabokat a szabásterven és a konszignációban szereplő jelzésekkel és a szabász kézjegyével ellátja. A jelzéseket a szőnyeg hátoldalára ráírja, hogy összegöngyölve is látható legyen. Már a szabásnál gondolni kell arra, hogy a varratokkal illesztett szőnyegek szövési iránya azonos legyen. Az ellentétes irányú szőnyegek egymás mellett más színhatást mutathatnak, akkor is, ha teljesen azonos a színük. A szövési irány megállapítására és ellenőrzésére jó módszer, ha egy kalapácsot a szőnyegre helyezünk, és nyelét a szövés irányára merőlegesen leejtjük.

A kalapácsnyél a szőnyegcsomók rugalmassága miatt visszaugrik, és nem az eredeti helyére esik le, hanem a szövési iránynak megfelelően, valamivel előbbre. A szabástervre és a szőnyeg hátoldalára a szövési irányt a szabász nyíllal jelölje meg.

A szőnyegek meghatározott szélességgel készülnek. Hosszméretük elméletileg korlátlan, gyakorlatilag azonban vannak korlátai, mert a nagyon hosszú és nehéz tekercsek szállítása nehézkes. A burkolandó helyiség általában szélesebb, mint a szőnyeg, és így láncirányú (hosszirányú) illesztésre van szükség. Gazdaságossági okok miatt vetülékirányú (keresztirányú) toldalékok is előfordulhatnak, enélkül nagyobb hálóval kell számolni. Ezeket az illesztéseket varratnak nevezzük.

Az illesztésnek alapfeltétele, hogy mind a két szám egyenes legyen. A gyári szél nem mindig alkalmas illesztésre, mert az alapszövet szélesebb a szőtt szőnyegeknél, mint a flórfelület. A varratvágó kés különösen láncirányú vágásra alkalmas. Keresztirányú vágást acélvonalzó mellett az univerzálkéssel lehet szépen elvégezni.

A varratkészítésnek az a célja, hogy a leszabott darabokat szobanagyságú szőnyeggé képezzük ki.  A szélezett szőnyegeket színoldalával lefelé kiterítik egymás mellé, gondosan ellenőrizve a szabás alkalmával rátett jelöléseket, különösen a szövés irányát jelző nyilat.

A széleknek feszültség nélkül kell egymás mellé kerülni. A munka közbeni elmozdulást úgy akadályozzák meg, hogy 1-1,5 m-enként mind a két darabot egy-egy szöggel átütik. A szögeket később ki fogják húzni.

A varrat készítéséhez egy speciális ragasztószalagot használnak. A Guttacholl ragasztószalag vászon vagy műanyagból készül, 7cm széles. Egyik oldalát olyan anyaggal vonták be, mely meleg hatására megolvad és ragadóssá válik. Kihűlés után újból megszilárdul.

A Guttacholl ragasztószalagot a kék felével a szőnyegre fektetik, és a másik oldalán meleg vasalóval végigsimítják. A meleg hatására a ragasztóanyag megolvad és kihűlés után olyan varrat képződik, hogy az kibírja majd a feszítést. Az ideiglenesen beütött szögeket kihúzzák, ellenőrzik a varratot. A szőnyegek többszörös kiteregetése hol a szín-hol a hátoldalán, elég nagy a munkatöbblet. Ezért készítettek olyan speciális vasalót is, amellyel színoldalról lehet a ragasztást elvégezni. A varratokkal összeállított, nagyjából szobanagyságú és alakú szőnyeget feszítés céljából leterítik. Szabásnál a méreteket úgy kell megállapítani, hogy a fal mellett a szőnyeg minden irányban néhány cm-rel nagyobb legyen, mint a padló.

A feszítést emelőkaros feszítővel kezdik. Ha a szőnyeg valahol hullámos vagy ráncos, a térd- vagy ollós feszítővel igazítanak rajta. A rögzített szőnyeg széleit szélvágó késsel vágják le a falak mentén, a maradék darabot pedig a szöges feszítőléc és a fal közé behajtják. Ez könnyen elvégezhető egy sima és tiszta kenőlappal.

A feszített padlószőnyeg nagy gyakorlatot és figyelmes munkát követel a szakmunkástól. Az elszabott szőnyeg vagy rosszul készített padló sok bosszúsággal egyben jelentős anyagi kárral jár. Jó, ha a hibák javítási lehetősége is adott.

Leggyakoribb hiba a rossz varrat. A szőnyeget ismét a hátoldalára fordítva, a Guttacholl szalagot újra végigvasalják, a ragasztóréteg ismét lágy lesz és a szalag leszedhető. Kiigazítás után - természetesen új ragasztószalaggal - megismételhető a varratkészítés. Ha a szőnyegen kisebb hullámok keletkeznek, térd vagy ollós utánfeszítés végezhető.

A feszített padlószőnyeggel ellátott szobákban általában az asztalos munkák során készül el a lábazati léc, amely 8-10cm magas és a falra van felcsavarozva. Ez is a padlószőnyeg előtt készül el. Ennek oka nemcsak az, hogy az új szőnyegen az asztalos ne dolgozzék, hanem az utófeszítési lehetőség is. A feszített szőnyegnél előfordul, hogy néhány hónap múlva utána kell feszíteni.

Megnyúlás, kis hullámosodás egyes szőnyegfajták természetes megnyúlásából is adódhat, de oka lehet a feszítés elégtelensége is. Másfajta burkolatoknál, de még más módszerrel rögzített padlószőnyegnél is a lábazati lécet rá kell tenni a szőnyegre. Feszített szőnyegnél nem ajánlatos, mert utánfeszítés esetén ezeket a léceket újra kell szedni. 

Önnek kérdései vannak?
Bátran tegye fel nekünk, és örömmel válaszolunk Önnek!

Laptető ]

2. Parketta, laminált padló lerakása könnyen, gyorsan

A parketta, a laminált padló lerakása egyszerű és gyors művelet. Ennek ellenére azt tanácsoljuk, hogy végeztessük ezt a feladatot gyakorlott szakemberrel.

Ha Ön ügyes kezű, és úgy dönt, hogy saját maga fekteti a laminált padlót, akkor a következő néhány hasznos tanáccsal segítjük Önt:

 1. Az aljzatnak teljesen síknak és simának kell lennie.
  Az aljzat felületének kiegyenlítése nagyon fontos. A korszerű aljzatkiegyenlítő anyagok segítségével könnyen elérhető a megfelelő sima felület. Az aljzatnak tartósnak, száraznak, tisztának és megfelelő szilárdságúnak kell lennie. Az aljzat többnyire beton, de lehet anhidrit és öntött anhidritsztrich.
   
 2. Nagyon fontos, hogy a laminált padlót lerakása előtt legalább két nappal abban a helyiségben kell tárolni, ahol a padlót képezi majd.
  Ennyi idő elegendő a laminált padló optimalizálásához, hőmérséklet és páratartalom tekintetében.
   
 3. A laminált padló fektetésekor a helyiség legalább 18 Celsius fokos legyen, míg a relatív páratartalom 50-60%. A lerakás ideje alatt kerüljük a helyiség szellőztetését.

A laminált padló lerakása egyszerű, de az útmutató betartása elengedhetetlen.
A természetes fényforrás figyelembevételével határozzuk meg a burkolás irányát.

Az azonos vastagságú és azonos clik rendszerű laminált padló bármikor kombinálható.

A laminált padló, a parketta fektetésekor biztos pont a fal, de soha nem szabad közvetlenül a fal tövéhez illeszteni a laminált padló szélét, hanem 12-15mm közötti távolságot kell tartani folyamatosan. A laminált padló alapanyaga fa, ennek térfogata a nedvesség hatására nőhet, míg túl alacsony páratartalom (50%) mellett pedig csökkenhet. Ezért fontos a faltól 12-15 mm közötti távolsággal fektetni. A laminált padló fektetése közben ügyeljünk arra, hogy ha a felületünk bármelyik irányban meghaladja a 8 métert, akkor dilatációs hézagokat kell alkalmaznunk.

Az üzletünkben kapható laminált padló termékeket nem kell ragasztani. A nút és hézagtartományban található speciális profilozásnak köszönhetően a panelek ragasztó alkalmazása nélkül gyorsabban lerakhatók. Ez időben fele lehet a ragasztottal szemben.

A pontos illeszkedés a fektetett laminált padló felületén megakadályozza a fugaképződést, így sem por, sem nedvesség nem kerülhet a panelek közé.

Végül határozzuk meg a laminált padló burkolati rétegrendjét:

 1. laminált padló
 2. ecolap vagy 2-3 mm vastag alátétfólia
 3. párazáró fólia
 4. teljesen sík aljzatbeton

Ha padlófűtésre kerül a laminált padló, akkor két tényezőt figyeljünk:

Önnek kérdései vannak?
Bátran tegye fel nekünk, és örömmel válaszolunk Önnek!

Laptető ]

Miért válassza szőnyegeinket Mosolykártyával?
Azért, mert kedvezőbb áron segítenek Önnek kényelmesen élni
 • Jöjjön el bemutatótermünkbe. Munkatársaink segítségével válassza ki otthona legújabb szőnyegét.
 • Ötleteket adunk Önnek lakása berendezéséhez, átalakításához.
  Értékesítőink segítenek Önnek a választásban.
 • Ön nem tud választani az üzletben? Válassza ki a megfelelő szőnyeget az otthonában.
 • Egyedi méretben szeretné szőnyegét? Legyártatjuk Önnek.
 • Lakástextil kiegészítőkre is szüksége van? Igényét megismerve segítünk Önnek.
 • Első vásárlásakor jár Önnek a Mosolykártyája. Jöjjön el érte!